HOME > 사업분야 및 납품실적 > 기타 제작설비
   
   
 
 
1 20 CMM x 2400MMAQ x at 80℃ x 30HP外 시화 연구소
2 120 CMM x 2300MMAQ x at 20℃ x 150HP外 보해주정 - 전주공장
3 70 CMM x 2000MMAQ x at 20℃ x 75HP外 대덕전자
4 64 CMM x 2000MMAQ x at 20℃ x 75HP外 기아자동차 - 광주공장
5 50 CMM x 2000MMAQ x at 20℃ x 50HP外 대우종합기계 - 창원공장
6 100 CMM x 1800MMAQ x at 20℃ x 75HP外 담배인삼공사 - 신탄진공장
7 65 CMM x 1800MMAQ x at 20℃ x 75HP外 팬 아시아 페이퍼
8 80 CMM x 1800MMAQ x at 20℃ x 60HP外 로옴코리아 - 대전공장
9 80 CMM x 1600MMAQ x at 20℃ x 75HP外 군산공장
10 72 CMM x 1600MMAQ x at 20℃ x 50HP外 군포공장
11 230 CMM x 1500MMAQ x at 20℃ x 150HP外 유리공장
12 120 CMM x 1500MMAQ x at 20℃ x 100HP外 군포공장
13 70 CMM x 1500MMAQ x at 20℃ x 50HP外 로옴코리아 - 대전공장
14 110 CMM x 1400MMAQ x at180℃ x 75HP外 인천현장
15 120 CMM x 1400MMAQ x at 20℃ x 75HP外 언양공장
16 100 CMM x 1300MMAQ x at 20℃ x 60HP外 로옴코리아 - 대전공장
17 90 CMM x 1300MMAQ x at 20℃ x 50HP外 시화공장
18 85 CMM x 1270MMAQ x at 20℃ x 40HP外 단양공장
19 200 CMM x 1200MMAQ x at 20℃ x 150HP外 보해주정 - 전주공장
20 120 CMM x 1200MMAQ x at 20℃ x 75HP外 퓨리나 - 오산공장
21 75 CMM x 1200MMAQ x at 20℃ x 40HP外 제일모직 - 구미공장
22 258 CMM x 1184MMAQ x at 20℃ x 125HP外 서울대병원 - 분당
23 175 CMM x 1100MMAQ x at 20℃ x 75HP外 반월공장
24 1100CMM x 1040MMAQ x at 20℃ x 400HP外 CJ - 중국공장
25 700 CMM x 1000MMAQ x at 20℃ x 300HP外 염업조합 - 목포공장
26 440 x 1100 x 300H外 세아제강
27 420 x 420 x 300H外 세아제강
28 660 x 1100 x 300H外 세아제강
29 500 x 700 x 300H外 세아제강
30 570 x 1050 x 300H外 세아제강
31 500 x 1750 x 300H外 세아제강
32 970 x 300H外 세아제강
33 2143 x 450H外 광원목재
34 300 x 300 x 300H外 국제라텍
35 780 x 220H外 거제시
36 600 x 300H外 혜원MSC
37 1300 x 330H外 POSCO
38 309 x 600H外 POSCO
39 1200 x 1200 x 420H外 POSCO
40 1400 x 950 x 230H外 POSCO
41 1500 x 1500 x 230H外 POSCO
42 450 x 450 x 350H外 POSCO
43 1550 x 200H外 한솔제지
44 1132 x 1416 x 200H外 한솔제지
45 125A x 200H外 동부하이텍
46 150A x 200H外 동부하이텍
47 200A x 200H外 동부하이텍
48 700A x 300H外 안산시
49 800A x 300H外 안산시
50 700A x 300H外 안산시
51 1525 x 820 x 250H外 -ACTUATOR 구동 세아베스틸
52 1170 x 350H外 -ACTUATOR 구동 세아베스틸
53 1525 x 820 x 250H外 -ACTUATOR 구동 POSCO
54 780 x 400H外 -수동감속기 구동 POSCO
55 860 x 300H外 -ACTUATOR 구동 포승공장
56 2147 x 726 x 350H外 -CYLINDER 구동 광원목재
57 1170 x 350H外 -ACTUATOR 구동 광원목재
58 2000 x 1000 x 400H外 -ACTUATOR 구동 한국타이어 중국가흥
59 1200 x 400H外 -ACTUATOR 구동 한국타이어 중국가흥
60 700 x 250H外 -ACTUATOR 구동 한국타이어 중국가흥
61 1100 x 400H外 -ACTUATOR 구동 천안하수처리장
62 580 x 250H外 -ACTUATOR 구동 천안하수처리장
63 420 x 420 x 400H外 -수동감속기 세아제강
64 1200 x 450H外 -ACTUATOR 구동 율촌화학
65 550 x 250H外 -ACTUATOR 구동 LG화학
66 350 x 250H外 -ACTUATOR 구동 LG화학
67 650 x 350H外 -ACTUATOR 구동 중국동관공장
68 560 x 460 x 300H外 -ACTUATOR 구동 중국동관공장
69 660 x 300H外 -ACTUATOR 구동 POSCO
70 1000 x 400H外 -ACTUATOR 구동 현대자동차
71 1450 x 450H外 -ACTUATOR 구동 현대제철
72 600 x 1080 x 400H外 -ACTUATOR 구동 POSCO
73 200A x 200H -ACTUATOR 구동 현대제철
74 400A x 400H -ACTUATOR 구동 현대제철
75 200A x 200H -WEIGHT DAMPER 현대제철